Aport

APORT pomocí klikr tréninku

 

Nácvik aportu je řešený formou tzv. backchainingu. To znamená, že se s nácvikem začíná od úplného konce a postupně se přidávají jednotlivé předchozí kroky, které v návaznosti vytvoří celkový cvik.

Několik pravidel k nácviku – základní cvik je řešen pomocí cca 15 jednotlivých kroků, jejich popis je níže. Je možné, že některé kroky pro psa budou natolik srozumitelné a jednoduché, že jimi projdete v jedné lekci. Je ale také možné, že některé kroky budou potřebovat lekcí více, aby si je pes dobře upevnil. Pokud začnete pracovat na dalším kroku (kritériu) cviku, aniž by pes měl předchozí dobře upevněné a rozuměl jim, pravděpodobně se vám při seskládání celého cviku právě v tomto kroku cvik začne rozpadat. Pak je potřeba se v několika krátkých lekcích vrátit k danému kroku, a psu ho opětovně několikrát pozitivně upevnit.

 

Každému bodu věnujte minimálně jednu lekci tréninku. Lekce = vezmu si klikr a pamlsky, a cvičím pár minut, cílem je dosáhnutí pokroku v daném kritériu, pokud možno malými úspěšnými krůčky jemně zvyšujícími náročnost rychle za sebou. Lekce mají být krátké, pro psa zábavné a úspěšné. Je-li potřeba, věnujte dostatečnému upevnění a pochopení kroku lekcí více.

Pokud pracujete na kritériích času (např. délka držení, délka odložení před vysláním pro aport) nebo vzdálenosti (aport od psa, odhození aportu), doporučuji používat střídavé upravování náročnosti, kterým posunujete průměr stále nahoru. Tedy nepostupujte po pravidelných úsecích (v každém kroku zvýším náročnost o 1 vteřinu / 1 metr), ale vracejte se, zkracujte a prodlužujte nepravidelně: začínám s 2 vteřinami, pak chci po psu 3 vteřiny, pak 1, pak 4, pak 2, pak zase 4, pak 5, pak 3... atd. Pes bude chápat, že délka držení je rozličná a nebude danou část cviku 5 vteřin flákat, protože mu bude jasné, že odměna přijde až po šesté vteřině... ;)

Další dobrou radou je tzv. proměnlivý rozvrh odměňování. Tedy jakmile pes dané kritérium (krok) chápe, soustřeďte se na to, abyste odměňovali jen průměrné a lepší pokusy. Ty horší nejsou nijak korigovány, jen nepřinesou psíkovi žádaný klik a odměnu, což ho přiměje v dalším pokusu se více a lépe snažit. :)

 

Nyní tedy k jednotlivým krokům. Nezapomeňte, jakmile se pes jakkoliv blíží k žádanému cíli pro danou lekci, klik a odměna, a jakmile ho dosáhne, klik a JACKPOT! (jackpot – více malých kousků odměny podávaných rychle za sebou po nějaký čas, nikoliv hrst podaná najednou).

U všeho pes začíná a pracuje v sedě, takže koncové chování je rovnou s předsednutím.

1. aport na dlani, pes si čichne, dotkne se - cokoliv
2. aport na dlani, pes strká čumákem
3. aport na dlani, pes se dotýká otevřenou tlamou
4. aport na dlani, pes lehce chytá, nečekám držení, jde jen o stisknutí aportu
5. aport na dlani, pes chytne a drží
6. práce na časovém kritériu - prodlužování držení
7. kontrola signálem, povel pusť (nejprve pojmenovávám chování, pak postupně posouvám před puštění činky, tedy před kliknutí za chycení a držení)
8. kontrola signálem + prodlužování času držení
9. dávám ruku níž k zemi, v několika krocích
10. ruka položená dlaní vzhůru na zemi nebo drží činku položenou na zemi, pes bere a drží aport
11. odstraňuji ruku, pes bere aport ze země
12. posouvám aport ve více krocích dál od psa, nejprve na dosah, ale stranou, později za psa
13. kontrola signálem - povel "aport" pro donesení aportu (opět nejprve pojmenovávám probíhající činnost, pak posouvám povel před činnost a následně odměňuji jen činnost, která přichází až po povelu)
14. odložím psa, odnesu asport na vzdálenost, kontrola signálem pro donešení („aport“), kontrola signálem pro puštění („pusť“)
15. odložení psa + odhazování činky ve více krocích na delší a delší vzdálenost, povely

 

Malý dodatek na závěr:
Tento popis nácviku aportu je pouze o základní náročnosti. Možná budete potřebovat vložit a upevnit další prvky aportu: držení bez překusování, rychlost provedení aportu, nebo třeba donášení aportů z různého materiálu a různých tvarů. Jak na to a ostatní podobné vychytávky a bonusy si ukážeme příště. :)

Za ilustrační video natočené podle tohoto postupu děkuji Julce Bukovinské a Amině
(blog JULYZÁRIUM)

(Pokud se zadaří, ještě doplním detailnější videa zejména prvních částí nácviku se svými psy :).

Julka a Amina ukazují „jak na to“ :)